ÚNKP pályázat nyertesei

Örömmel számolunk be róla, hogy az Új Nemzeti Kíválóság Program (ÚNKP) pályázatán a tanszéken dolgozó kollégák és hallgatók közül többen is a nyertesek közé kerültek. Ezúton is gratulálunk!

  • Dr. Kovács Zoltán, adjunktus
  • Kertész István, tanársegéd
  • Bodor Zsanett
  • Keresztessy Orsolya
  • Koncz Fanni

A pályaművek rövid bemutatása

Dr. Kovács Zoltán (adjunktus): "A közeli infravörös spektroszkópia és az elektronikus nyelv alkalmazási lehetőségei az élelmiszerhamisítás ellen"

A kutatás célja közeli infravörös spektroszkópiás és elektronikus nyelves mérési technikákon alapuló gyors mérési módszerek fejlesztése élelmiszerhamisítás kimutatására.

A kutatás során tervek szerint olyan, közeli infravörös spektroszkópiás és elektronikus nyelves módszereken alapuló mérési és értékelési módszerek, valamint matematikai modellek kerülnek kidolgozásra, melyek lehetővé teszik az élelmiszereknél és táplálékkiegészítőknél fellépő egyes gyakori hamisítási eljárások, mint például az idegen anyaggal történő beszennyezés, vagy helytelenül feltüntetett eredet, felderítését. A kutatás eredményei hosszú távon hozzájárulhatnak a hatósági szervek rutin szerű minőségellenőrzéséhez és fogyasztók számára is elérhető alkalmazásokhoz.

Kertész István (tanársegéd): "Élelmezésbiztonsági és élelmiszerpazarlás elleni innováció, módszertan-fejlesztés"

A kutatás célja az élelmiszerláncban keletkező veszteségek csökkentése innovatív termékek, szolgáltatások és gyakorlatok kidolgozásával.

Az említett veszteségek, idő, pénz, információ és élelmiszerhulladék formájában keletkeznek. Ezek csökkentése, vagy minimalizálása összetett szemléletmódot és megoldást igényel, számos esetben egész kereskedelmi alrendszerek innovációjával, amint az az okostelefonokra készült alkalmazások esetében is szembetűnő. Ilyen jellegű megoldásokkal és kutatásokkal hazánk élelmiszergazdaságában alig találkozni, és külföldön is gyerekcipőben jár a terület kutatása. Az uniós irányvonal azonban egyértelműen ennek kutatását diktálja, ezért kiváló lehetőséget nyújt a belföldi és nemzetközi együttműködésre, kapcsolatépítésre külföldi egyetemekkel és kutatóhelyekkel.

Bodor Zsanett (MSc hallgató): "Hazai mézek botanikai és földrajzi eredetének vizsgálata"

A méz botanikai és földrajzi eredetének azonosítása számos nemzetközi kutatás tárgyát képezi, azonban Magyarországon csak kevés ilyen jellegű vizsgálatot végeztek. Ugyanakkor, a téma aktualitását hazánkban is adják az évente kirobbanó mézhamisítási botrányok, melyek azt mutatják, hogy az egyre szigorodó szabályozás és a hatósági ellenőrzések mellett is marad a piacnak olyan szegmense, mely a további vizsgálatokat indokolttá teszi. Ezenkívül, a nemzetközi szakirodalomban sem írnak le olyan egységes módszert, amely alapján a méz eredete egyértelműen azonosítható, ez többnyire komplex és költséges vizsgálatok útján lehetséges.

Kutatásunk középpontjában az eredetazonos hazai mézek vizsgálata mellett kontrollként méz-cukorszirup keverékeket, melegített mézeket, valamint kereskedelmi forgalomból vásárolt mintákat is ellenőrzünk. Ennek keretében a mézek vizsgálatát analitikai, fiziko-kémiai és műszeres analízisekkel tervezzük végezni. Ezek között szerepelnek majd spektroszkópiai, reológiai és antioxidáns tulajdonságokat meghatározó mérések, valamint tervezzük cukorprofil meghatározás HPLC módszerrel. Ezen adatokat végül többváltozós statisztikai módszerekkel fogjuk kielemezni.

Keresztessy Orsolya (MSc hallgató)

A tojás sokak által kedvelt, gyakran fogyasztott élelmiszer, azonban megromolva könnyen válhat élelmiszer eredetű megbetegedések közvetítőjévé. Emiatt szükségszerű olyan kutatásokat végezni, melyekkel növelhető a tojásfogyasztás biztonsága. Az akusztikus technika gyümölcsök és zöldségek roncsolásmentes minősítésére bevált módszer. Mivel tojásokon már végeztek eredményes méréseket ezzel a technikával (pl. repedések detektálására), ezért feltételezhető, hogy a tojás tárolás során bekövetkező változásainak mérésére is szintén alkalmazható lesz az akusztikus módszer.

Koncz Fanni (MSc hallgató): "Mézek növényi és földrajzi eredetvizsgálata elektronikus nyelv alkalmazásával"

A „Mézek növényi és földrajzi eredetvizsgálata elektronikus nyelv alkalmazásával” című munka a magyar termelői mézek eredetének azonosítására alkalmas új módszerekre összpontosít. A mézhamisítás manapság az élelmiszeripar egyik központi témájának számít, szükséges az új, korszerű mézvizsgálati módszerek kifejlesztése, ezek közé érdemes megfontolni az elektronikus nyelv felvételét is. A kutatás már lezajlott részében a mézmintákat növényi és földrajzi eredetük szerint is sikeresen megkülönböztettük. A kutatás folytatásába új, mesterségesen hamisított mézminták kerülnek bevonásra, illetve a már meglévő eredményeik kiértékelési módszerének fejlesztésével is szükséges folytatni.

magyar