Kutatás

Kutatási területek
Élelmiszerek reológiai tulajdonságainak meghatározása; állományvizsgálat; folyásgörbék mérése; modellezés, reológiai paraméterek felhasználása a minőségbecslésben
Élelmiszerek elektromos impedancia spektroszkópiája, impedancia spektrumok felvétele, modellezés; elektromos paraméterek felhasználása a minőségbecslésben
Élelmiszerek reológiai és elektromos paraméterei közötti összefüggések meghatározása, szerkezetvizsgálat
Gyökér és növényi oltványok fejlődésének követési elektromos impedancia spektroszkópiával
Műszeres ízérzékelés
Közeli infravörös spektroszkópia
Aquaphotomics
Gyors módszerek az élelmiszerhamisítás kiszűrésére
Módszerek fejlesztése és vizsgálata gyümölcs- és zöldségfélék keménységének roncsolásmentes mérésére
Gyümölcsök és zöldségfélék szín- és alakvizsgálata számítógépes látórendszerrel
Élelmiszerek optikai, reológiai paramétereinek vizsgálata
Mérésvezérlő, adatgyűjtő és -feldolgozó szoftverek fejlesztése
Számítógépes képfeldolgozás, NIR, spektrális képfeldolgozás
Digitális képfeldolgozás alkalmazása élelmiszeripari nyersanyagok és késztermékek minősítésére
Lézer fénnyel indukált diffúz reflexió vizsgálata
Fény terjedésének szimulációja biológiai szövetekben
Kertészeti termények roncsolásmentes állományvizsgálata

magyar