Kutatás

Publikációk száma


Tanszéki publikációk: 938 közlemény, 1307 idézet (forrás: MTMT)

Kutatási területek

Élelmiszerek fizikai jellemzői. Módszer- és eszközfejlesztés mechanikai (keménység, viszkozitás), optikai (szín, alak, spektrális), dielektromos és íz-jellemzők vizsgálatára.

Szolgáltatások

 • folyékony élelmiszerek objektív íz-jellemzése (hamisítás szűrése, íz-fedés, eredet)
 • állomány-monitoring rendszerek kialakítása
 • érintésmentes módszerek fejlesztése beltartalmi jellemzők felületi eloszlásának vizsgálatára (víztartalom, márványozottság, szemcseeloszlás stb.)
 • ellenőrző műszerek (keménység, hőmérséklet, Brix, stb.) kalibrálása
 • PLC-s vezérlések tervezése

Fontosabb eszközök, műszerek

 • Alpha MOS elektronikus nyelv folyékony élelmiszerek objektív íz-jellemzésére
 • Állomány-vizsgálati rendszer (TA-XT2 asztali penetrométer, HAAKE rotációs viszkoziméter, Anton-Paar oszcillációs viszkoziméter, akusztikus mérőrendszer, ultrahangos mérőrendszer)
 • Hyperspektrális látórendszer (NIR)
 • Számítógépes látórendszer vizuális tartományra, lézer LED modulokkal
 • Közeli infravörös spektrométerek (asztali és hordozható)
 • LCR mérőműszerek (20 Hz – 3 GHz)
 • Siemens ipari PLC oktató állomás (hardver és szoftverek)

Szakmai szervezeti tagság

 • MTA Agrárosztály köztestület
 • EurAgEng nemzetközi mérnökszervezet
 • CIGR nemzetközi mérnökszervezet
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
 • Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága
 • International Aquaphotomics Society
magyar