Kutatási tevékenység

Dr. Baranyai László

 • Digitális képfeldolgozás alkalmazása élelmiszeripari nyersanyagok és késztermékek minősítésére
 • Lézer fénnyel indukált diffúz reflexió vizsgálata
 • Fény terjedésének szimulációja biológiai szövetekben

Dr. Felföldi József

 • Módszerek fejlesztése és vizsgálata gyümölcs- és zöldségfélék keménységének roncsolásmentes mérésére
 • Gyümölcsök és zöldségfélék szín- és alakvizsgálata számítógépes látórendszerrel

Dr. Firtha Ferenc

 • Élelmiszerek optikai, reológiai paramétereinek vizsgálata
 • Mérésvezérlő, adatgyűjtő és -feldolgozó szoftverek fejlesztése
 • Számítógépes képfeldolgozás, NIR, spektrális képfeldolgozás

Dr. Gillay Bíborka Zsuzsanna

(szerkesztés alatt)

Dr. Gillay Zoltán

(szerkesztés alatt)

Dr. Kaszab Tímea

 • Reológia - élelmiszerek, kertészeti termények, roncsolás- és roncsolásmentes állományvizsgálata, folyékony anyagok vizsgálata

Kertész István

(szerkesztés alatt)

Dr. Kovács Zoltán

 • Műszeres ízérzékelés
 • Közeli infravörös spektroszkópia
 • Aquaphotomics
 • Gyors módszerek az élelmiszerhamisítás kiszűrésére

Dr. Vozáry Eszter

 • Élelmiszerek reológiai tulajdonságainak meghatározása; állományvizsgálat; folyásgörbék mérése; modellezés, reológiai paraméterek felhasználása a minőségbecslésben
 • Élelmiszerek elektromos impedancia spektroszkópiája, impedancia spektrumok felvétele, modellezés; elektromos paraméterek felhasználása a minőségbecslésben
 • Élelmiszerek reológiai és elektromos paraméterei közötti összefüggések meghatározása, szerkezetvizsgálat
 • Gyökér és növényi oltványok fejlődésének követési elektromos impedancia spektroszkópiával

Dr. Zsomné Dr. Muha Viktória

 • Kertészeti termények roncsolásmentes állományvizsgálata

 

 

 

magyar