Oktatott tantárgyak

Neptun Tantárgy neve Tantárgyfelelős
Alapképzés (BSc)
ETBMNFA01AB Alkalmazott informatika (biomérnök) Kertész István
ETEMNMI05AB2016, ETEMLMI02AB2016 Alkalmazott informatika (élelmiszermérnök) Kertész István
1FA35NAK06B
Alkalmazott statisztika (biomérnök) Dr. Baranyai László
1FA35NAK03B, 1FA35LAK03B
Fizika (szőlész-borász) Dr. Kaszab Tímea
ETBMNFA02AB2016
Fizika biomérnököknek
Dr. Firtha Ferenc
ETEMNFA01AB2016, ETEMLFA01AB2016
Fizika élelmiszermérnököknek
Dr. Firtha Ferenc
1FA35NAK04B, 1FA35LAK04B
Ipari méréstechnika
Dr. Baranyai László
1FA35NAK05B, 1FA35LAK05B
Irányítástechnika
Dr. Gillay Zoltán
ETSBNFA03AB, ETSBLFA03AB
Mérés és automatizálás (szőlész-borász)
Dr. Kovács Zoltán
ETBMNFA03AB2016
Termodinamika biomérnököknek
Dr. Firtha Ferenc
ETEMNFA02AB2016, ETEMLFA06AB2016
Termodinamika élelmiszermérnököknek
Dr. Firtha Ferenc
Mesterképzés (MSc)
ETEMNFA06AMSA
[EN] Computer-aided data processing and planning I. Dr. Firtha Ferenc
ETEMNFA05AMSA
[EN] Computer-aided data processing and planning II. Dr. Kovács Zoltán
ETEMNFA01AM, ETEMLFA01AM
Élelmiszer kolloidika és reológia
Dr. Vozáry Eszter
ETEMNFA04BM
Élelmiszerfizika
Lambertné dr. Meretei Anikó
ETEMNFA03AM2017, ETEMLFA03AM2016
Élelmiszeripari folyamatirányítás
Dr. Kovács Zoltán
ETEMNFA07BM2017, ETEMLFA07BM2017
Élelmiszeripari folyamatszabályozás
Dr. Gillay Bíborka
ETEMNFA06BM, ETEMLFA06BM
Élelmiszerminősítési módszerek
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETEMNFA01AMSA
[EN] Food Colloid Science and Rheology Dr. Vozáry Eszter
ETEMNFA04BMSA
[EN] Food Physics Lambertné dr. Meretei Anikó
ETEMNFA07CB, ETEMLFA07CB
Kísérlettervezés alapjai
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETEMNFA07AM, ETEMLFA07AM
Méréselmélet és -értékelés
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETEMNFA02AM2017, ETEMLFA02AM2016
Méréselmélet és kísérlettervezés
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETEMNFA05BM2017, ETEMLFA05BM2017
Mérésértékelés
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETEMNFA03AMSA
[EN] Process Control in the Food Industry I. Dr. Kovács Zoltán
ETEMNFA07BMSA
[EN] Process Control in the Food Industry II. Dr.Gillay Bíborka
ETEMNFA01BM2017
Számítógépes adatfeldolgozás és tervezés I.
Dr. Firtha Ferenc
ETEMNFA02BM2017
Számítógépes adatfeldolgozás és tervezés II.
Dr. Kovács Zoltán
ETEMNFA02AMSA
[EN] Theory of Measurement, Design of Experiments
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
Doktori képzés (PhD)
ETPDNFA03A
A disszertáció és háttere Dr. Baranyai László
ETPDNFA04A
[EN] Food processing and control Dr. Baranyai László
ETPDNFA05A
[EN] Process measurements and optimization Dr. Kovács Zoltán
Szabadon válaszható tárgyak
ETEMLFA01CM Adatelemzési és statisztikai módszerek Dr. Baranyai László
ETPDNFA06C [EN] Advanced statistical methods in food science Dr. Baranyai László
ETEMNFA03CB
Bevezetés a nyomtatott sajtó és elektronikus média világába
Dr. Baranyai László
ETEMNFA02CB
[EN] Digital photography and photo editing for image processing Dr. Baranyai László
ETPDNFA18C [EN] Electromagnetic properties of food Dr. Gillay Zoltán
ETEMNFA09CB
Élelmiszer- és agráripari fizikai vizsgálatok 
Dr. Kaszab Tímea
ETEMNFA01CB
Fizika kiegészítő
Dr. Zana János
ETEMNFA06CB
Hogyan írjunk szakdolgozatot
Dr. Zsomné dr. Muha Viktória
ETPDNFA10C Képfeldolgozás az élelmiszerkutatásban
Dr. Felföldi József
ETFA002C
[EN] Programmable logic controllers and industrial applications Dr. Kovács Zoltán
ETFA911C
[EN] Physical Properties of Food 
Dr. Kaszab Tímea
ETFA151C
Termikus jelenségek alapjai
Dr. Vozáry Eszter

 

magyar